AirbeeNbee

AirbeeNbee

Hvor godt kender du egentlig til biernes levesteder? Bliv klog på Bihoteller og andre boliger her..

Her i Danmark kender vi 292 forskellige biarter, der er fordelt på 33 forskellige slægter. Honningbien er én slægt og er et opdrættet dyr, som bruges af hobbyavlere og af professionelle honningproducenter. Vi har en stor mængde vilde bier i Danmark. Viste du at hovedparten af disse er bordboende bier? De har altså ikke et bistade i retning af dem vi kender. 80 % af de danske vilde biarter bor i jordhuler.  

Bierne graver gange ned i jorden. Hver biart graver sine helt karakteristiske underjordiske bo. Bierne starter typisk med at graven en hovedgang og diverse sidegange dertil kommer personlig indretning. Alle jordboende bier har samme udfordring. At holde deres underjordiske bibo tørt for at forbygge svampe - og bakterieangreb på deres ankom. Sundhed i næste generation er altafgørende for artens overlevelse.  Derfor vælger bierne primært områder til deres underjordiske bo, på tørre sandede jorde eller skråninger. 

I de senere år, har vi fået introduceret et helt nyt begreb ”Bihoteller” De kan efterhånden købe alle steder, men er dog i svingende kvalitet. Faktisk er de kun syv biarter primært hørende til bugsamlerbierne, som bruger Bihotellerne.  Dog har bier kritisk sans og flytter ikke ind i det første og bedste bihotel.

Hjemmebyggede bihoteller skal opfylde biernes byggereglement.  

Punkt 1)

Gangene (hule siv og andre rør) skal være omkring 20 cm eller længere. Hvis gangene er for korte, lægger bierne flere ubefrugtede æg i forhold til befrugtede æg. Det har den konsekvens at der i næste generation kommer for få hunbier, der kan føre slægten videre det følgende år.

Punkt 2)

Gangene i bihotellet skal være 4-10 mm i diameter. Der må gerne være forskellige diametre i det samme bihotel, så man kan tiltrække forskellige slags bier

Punkt 3)

Der skal være mørkt i bihotellet.  Der skal derfor altid være en fast bagbeklædning, som gør boet mørkt og forebygger træk.

Punkt 4)

Brug hårdt træ til at bygge dit bihotel. Alle overflader og indgange skal være glatte og ikke flossede. Hvis indgangene er flossede ødelægger bierne deres vinger, når de forlader bihotellet.

Punkt 5

Bihotellet skal opsættes 1-2 m over jorden på et tørt, solrigt sted med læ, gerne på en væg eller et hegn.

Husk disse råd når du bygge selv eller køber et bihotel.

Se alle vores bivenlige frø HER

Kærlig Hilsen

Spirekassens Gartner

Christine

16-04-2019 11:57