Biernes trusler

Biernes trusler

Bier og naturen har kendt hinanden i årtusinder og har tilpasset sig til hinanden lige så længe. De har levet i fred og fordragelighed, men ikke længere.

Vi kender allerede til bestøvningsudfordringerne. Med den ens opdyrkede landbrugsjord og alt for lidt bivenlige blomster med høj biodiversitet, hvor bierne kan hente nektar og honning. Vi har hørt om det og mange er beviste om at plante bivenligt.

Desværre er dette kun én af de mange udfordringer vores bier møder i vores moderne effektive samfund. En kæmpe trussel for bierne er klimaforandringerne.

Skybrud

En anden trussel findes også for de jordboende bier. Over 80 % af alle de vilde bier i Danmark er jordboende. Vores klimaforandringer med den tiltagende varme sommer, er et problem. Med ekstrem varme følger også ofte voldsom intens regn og skybrud/torden. Lidt som vi kender det for Sydeuropa. De store vandmængder på én gang truer de jordboende biers underjordiske boliger.  Boende oversvømmes, bliver fugtige. Den øgede fugtighed skaber udfordringer med bakterier og svampeangreb. Bakterier og svampe angriber afkommet og oplagret føde.

Temperaturen

Den globale temperatur øges år for år. Hvilke kan virke skønt for os mennesker med forårslignede temperaturer i februar og lange sommerdage som bliver ved og ved langt ind i oktober. Dog kan det have massive konsekvenser frygter forskere på området.

De vildes biers udviklingshastighed og tidspunkt for klækning er ofte styret af temperaturen da bien er et vekselvarme dyr. Den øgede temperatur påvirker også blomsters udviklingshastighed og vi ser klart en tidligere blomstring og en længere blomstring hos nogle arter.

Siden tidernes morgen har evolutionen gjort at bierne var på vingerne når blomsterne var fulde af nektar og pollen. Det frygtes at klimaforandringerne forskyder denne tilpasning mellem bi og blomst. Klimaforandringerne påvirker nemlig bier og blomster forskelligt. Måske vi vil se bierne som panisk leder efter fødekilder, uden at finde dem da blomstens cyklus pludselig er blevet en anden.

Hvad er det dog vi har gjort med vores planet?

Spirekassen vil gøre en indsats for bierne sammen med dig. Vi har et hel side kun til bierne i webshoppen.  Vi har specielt fokus på bierne i maj da vi fejrer World Bee Day den 20. maj.

Besøg Spirekassen side kun for bier HER

Kærlig Hilsen

Spirekassens Gartner

Christine

 

11-05-2019 11:16