Bivenlige Kommuner

Bivenlige Kommuner

Viste du at danske kommuner kan blive certificerede bivenlige gennem Dansk Biavlerforening?

Der er penge i bierne og uden dem intet humant liv på jorden.  Ifølge Dansk Biavlerforening er værdien af de danske biers bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl 1 milliard kroner årligt. Det er livsnødvendigt for os alle at forbedre honningbierne og de vilde biers livsvilkår.

Vi er på vej en den rigtige retning. Trods Danmark i forhold til de andre Nordiske lande har været sent ude når det handler om fokus på at forbedre biernes livsforhold. Danmarki har måske haft for mange kommercielle hensyn taget til dansk landbrug, som har dyrket ”bi uegnet” i årtier. Nu er vi på vej i en mere ansvarsfuld retning.

Et spændende tiltag fra Dansk Biavlerforening er kommet. Foreningen certificerer de kommuner som bivenlige, hvis de ønsker det. I 2018 blev syv kommuner Bivenlige og i år følger flere kommuner heldigvis trop.

Hvad skal der til?

Kommunen forpligtiger sig til at så bivenlige blomster – til gavn for bierne og smuk forskønnelse af kommunen. Dansk Biavlerforening har i samarbejde med frøfirmaet DHL. udviklet flere frøblandinger, der skal udsås på mindst 1 hektar jorde i kommunen.

Bivenlighed kan også indtænkes flere steder i kommunerne. Fx i randzoner, parker alle andre offentlige steder. Kommunen kan også handle mere bivenligt fx i forbindelse med klipning af vejkanter. I dag er det tradition for at klippe vejkanter når væksten er massiv i sommermånederne. Herefter lades græsset ligge og formulde i vejkanten. Det er en dårlig løsning for bierne af flere grunde. Bivenlig kantklip er om efteråret og bedst, at det afklippede fjernes. På den måde holdes jorden i vejkanterne næringsfattig, hvilket har stor betydning for den flora, som senere vil vokse i vejkanten.

Du kan også gøre noget for bierne derhjemme. Vær opmærksom på hvilke beplantning du har i din have, kolonihave, altan osv. Måske skal have ikke være så ”pæn”, lad den vokse, lad den være forskellig og vild. Der findes også en hel liste af bivenlige blomster, som du kan vælge at plante frem for noget andet. Spirekassen har gjort det nemt for dig. Vi har selvfølgelig nærlæst Dansk Biavlerforenings liste over bivenlige blomster. Vi har derfor tilpasset vores bivenlige sortiment efter Dansk Biavlerforenings anbefalinger.

Du kan se de bivenlige blomster HER

Spirekassens Gartner

Christine

16-05-2019 12:12