Blomsterløget

Blomsterløget

Vi tager hul på efteråret, og der er forsat mange gøremål i haven og i drivhuset. I september og oktober er det tid at lægge blomsterløg.  Hvad sker der egentlig med blomsterløget i løbet af vinteren? Hvordan er et løg egentlig opbygget? Læs mere HER

Blomsterløgets livscyklus kort beskrevet:

Blomsterløgplanterne er typisk stauder. Det vil sige de kommer igen år efter år. Løgets primære funktion er at oplagre næring gennem hvilestadiet i deres årlige cyklus. Blomsterløget blomstrer typisk om foråret og blomstrer forholdsvis tidligt. Under blomstringen oplagrer blomsten næring (gennem fotosyntese), som transporteres ned i blomsterløget. Når bladene visner væk, ligger løget beskyttet tilbage i jorden - klar til at skyde igen. Hos planter, der er tilpasset klimaer med tørre somre, visner bladene ofte væk i starten af sommeren, som her i Danmark. I mere fugtige klimaer kan planterne fortsætte med oplagringen af næring frem til efteråret.

Det ægte blomsterløg har en helt unik opbygning. Løget består af rødder, løgkage, løgskæl og en blomsterspire. Løgskællene er i virkeligheden omdannede blade, og de indeholder store mængder af næring, som blomsten bruger i løbet af året.  De yderste blade på løget er ofte udtørrede, pergamentagtige og beskytter mod udtørring.

Tager vi for eksempel tulipanløget, skal det igennem en lang proces for at kunne blomstre. Disse stadier forgår naturligt i vores have, men hvis man ønsker at lave tulipanløg til drivning, er det en anden sag.

Drivningen har to stadier: Først skal tulipanløgene have en kuldeperiode på omkring 15 til 20 uger. Temperaturen skal være omkring ni graders varme. Ved den temperatur begynder tulipanen at sætte rødder og skyde blad-og blomsterknop frem i løget. Efter køletiden er tulipanløget klar til drivning. Nu skal temperaturen være omkring 18-20 grader, og det skal have masser af lys. Det sætter gang i tulipanvæksten som på en forårsdag. Efter to-tre uger står tulipanerne med grønne blade og blomsterknopper, der endnu ikke er sprunget ud.

Det er en lang og møjsommelig proces, som naturen klarer helt selv i haven. Vær opmærksom på, at man ikke kan "springe processen over" og plante de glemte blomsterløg i foråret. Løget vil aldrig blomster, fordi du ikke har ”vækket” det af hvilestadiet. Den lange kuldeperiode har netop det formål at nedbryde ’sovehormoner’ i blomsterløget. Derfor skal blomsterløg altid lægges om efteråret, så kuldeperioden kan gennemføres helt naturligt af vinterkulden.

02-09-2018 11:56