Ødemer på tomat

Ødemer på tomat

Har du set mørke områder på dine tomats blade? Her er forklaringen?

Planter indeholder vand under ret højt tryk, der holder dem på højkant. Trykket kan blive for højt, og så “bløder” planterne enten fra specielle “sikkerhedsventiler”, det kaldes guttation, eller nogle celler sprænger, det kaldes ødem.

Guttation

Om morgenen kan man se vanddråber på blade, de sidder i bladspidserne, og det er ikke dug.

Trykket i planter leveres af rødderne, og i løbet af dagen er der balance mellem det vand, rødderne optager, og fordampningen fra bladene. Om natten, eller hvis det pludselig bliver gråvejr, standser fordampningen, men rodtrykket fortsætter, og det første, der sker, er at saften siver ud af spidserne på ledningsstrengene og sidder på bladene.

Når blade skal optage CO2 sker det gennem læbeceller, som sidder på bladende underside. Læbecellerne, kan åbnes og lukkes. I spidserne af ledningsstrengene sidder der også en læbecelle, og den regulerer safttrykket, det man også kalder saftspændingen i planten. Denne læbecelle kaldes en hydathode.

Ødem

Når guttation ikke slår til kan cellerne sprænges af safttrykket, det kaldes ødem. Det sker kun under ekstreme forhold, og typisk hvis en plante står i et gartneri i solskin og pakkes i plastpose, eller hvis der ikke luftes ud i et drivhus.

Ødem ser ikke pænt ud, men planten reparerer det selv, og del bliver det ikke bedre af, da der dannes et korklag. Du kan genkende ødemet som mærke områder på bladende.

Hvad kan man gøre

Undgå høj luftfugtighed og især hurtige skift fra lav luftfugtighed og sol, til høj luftfugtighed og skygge. Med andre ord: Lad døren til drivhuset stå åben hele tiden, så går det ikke galt, kun når der loves frost skal døren lukkes.

Fordyb dig mere på Plantevejledning

Spirekassens Gartner

Bent

12-05-2019 16:44