Orkidé II

Orkidé II

Orkidéer kan leve fredeligt i din vindueskarm, men du skal kende plantens natur.

I denne blog vil jeg gå videre med pasning af orkidéen.

Det gælder for alle stueplanter….

Vi skal kende til deres oprindelse og livsforhold i naturen, hvis vi skal have succes med at passe dem i vores Nordiske stuer.  Med andre ord, skal vi forsøge at efterligne naturen. Orkideer er en subtropisk plante der vokser naturligt i regnskovsområder. 

For at efterligne regnskovens biotop bedst muligt, skal orkidéer vandes med vand uden kalk. Det vil sige IKKE postevand, der i Danmark indeholder meget kalk. Regnvand er det allerbedste, det næstbedste er kogt afkølet postevand.  Lad planten stå i blød i vand en halv times tid hver uge og gød måske en gang om måneden.

Vi kender regnskovens frodighed. Med denne frodighed følger også en evig kamp om lyset. Alle regnskovens vækster strækker sig op mod lyset. Hver plantegruppe kæmper, hver især om at få sin andel af lys til fotosyntesen. Orkidéen har gennem evolutionen tilpasset sig til at trives i mindre lys. Da planten umuligt vil vinde kampen om lyset mod regnskovens kæmpe træer.

Lige netop det skal vi huske. Orkideer hader sydvendte vindueskarme, da lyset er for stærkt. Et nordvendt eller østvendt vindue er det optimale for en orkide. Det er altså en genetisk arv orkidéen har med fra kampen om lyset i regnskoven.

Viste du at der vokser orkideer vildt i Danmark? Alle danske orkidearter er fredet.  Det er altså ikke tilladt at garve dem op eller på anden måde forstyrre deres levesteder. Vilde danske orkideer findes i de danske højmoser.

Spirekassens Gartner

Christine

18-10-2019 09:38