Respekt for frø

Respekt for frø

Spirekassen handler frø med respekt. Læs mere om, hvordan vi sikrer en høj kvalitet.

De fleste af jer har købt nu frø til denne dyrkningssæson. Hvad sker der så egentlig med de frø der ikke er solgt?

Jo, de nedpakkes i helt lufttætte poser og lægges på køl under en kontrolleret luftfugtighed og temperatur. På den måde bevares spireevnen så længe som muligt. Når frøet nedkøles, nedsættes alle enzymaktiviteter i frøkimen. Frøets ånding nedsættes også. I de kolde omgivelser bruger frøet mindst muligt af sin energi, oplagret i frøhviden. I kalder populært energidepotet i frøhviden for frøets ”Madpakke” Når frøviden bevares, sikres den bedste mulig spireevne i frøet.

Alle frø er opbygget ens selvom de ser ganske forskellige ud. Det yderste af frøet kaldes frøskallen og inderst ligger frøkimen. Frøkimen indeholder en kimknop, kimblade, kimstængel og kimroden. Alle frø indeholder også egen ”madpakke” fyldt med energi. Energien består af, kulhydrater, fedt og protein. Frøets madpakke spises undervejs frøet ligger i dvale i frøposen. Det sidste af madpakken bruges under spiringen.

Frø er levende og skal opbevares helt rigtigt for at bevare en høj spireevne. Frø mister deres spireevne med forskellig hastighed. Nogle typer frø kan holde sig i mange år fx kan tomatfrø spire efter 10 år i en frøpose.

Hos bønnefrø er det helt anderledes. Bønnefrø falder hurtigt i spireevne og er ikke meget bevendt efter få år.

Alle Spirekassens frø har en udløbsdato påstemplet. Vi har valgt at sætte udløbsdatoen på forsiden af posen. Vi synes det er vigtigt for jer kunder at gøre det tydeligst muligt. I skal have det bedst ikke det næstbedste.

Det betyder ikke, at frøene ikke kan spire efter udløbsdatoen, er nået. Udløbsdatoen fortæller dig at spireevnen vil være nedsat til under et acceptabelt niveau i forhold til Spirekassens standart.

Hvis frø opbevares forkert og ikke køles hos din frøleverandør, vil du opleve en dårlig spiringsprocent, trods frøene ikke har passeret udløbsdatoen.

Gode råd

  • Spørg hvordan frøene er blevet opbevaret
  • Spørg om der bruges godkendte frøgrossister
  • Spørg om frøene ”hjemmehøstes” (kan havde stor betydning for kvaliteten)

Spirekassen har også frø vi ikke får solgt. Nogle doneres til sociale formål. Lige nu støtter vi ”Frirum i psykiatrien”. ”Frirum i psykiatrien” er et projekt på de lukkede psykiatriske afdelinger på Gentofte og Rigshospital.

Spirekassens Gartner

Christine

28-06-2019 11:32