Skjoldlus

Skjoldlus

Hvad er skjoldlus? Hvordan opdager du dem, og hvilke symptomer får planten?

Du opdager måske der er en jævn trafik af myrer op ad vinen, figentræet eller ferskentræet. Herefter vil du se en glinsende, klistret overfalde på plantens blade. Hvis du ser disse to tegn, har du ganske givet med et angreb af skjoldlus at gøre.

Skjoldlus er en luseart, der er nært beslægtet med bladlus som du sikkert kender i forvejen.  Denne luseart er bare en langt svære modstander. Skjoldlus gemmer sig meget nærliggende under et skjold. Skjoldlusene er en rigtig hjemmefødning. Den bor samme sted på planten hele livet. Skjoldlus bruger sit liv på at suge plantesaft ud af plantecellerne for at opsamle proteiner til egen vækst og formering.

Under sig lægger skjoldlusen æg, som forbliver beskyttet under skjoldet til de klækkes. En enkelt skjoldlus kan lægge flere hundrede æg så du er kommet op mod en stærk modstander!

Om foråret udklækkes nye skjoldlus og forlader moderens beskyttende skjold. De kryber lidt rundt før de slår sig ned og danner skjold, derefter bliver de siddende.  

Ud over at skjoldlus udsuger planteceller, udskiller de en væske man kalder honningdug. Væsken ses som en glinsende, klistret hinde på bladene. Hvis du smager på den klistrede masse, vil du erfare, den er sød som honning. Der er meget sukker i plantesafter, og lus skal suge meget saft for at få proteiner nok. Derfor er sukker et affaldsstof, der udskilles via honningdug. Myrerne elsker det derfor vil du se myreaktivitet i forbindelse med angreb af skjoldlus. Honningdug skaber nye problemer. Honningduggen gør at planten ofte angribes af svampesygdomme speciel sodskimmelsvampe.

Bekæmpelse af skjoldlus.

Selv om der fandtes sprøjtemidler, og man ville bruge dem, så hjælper det ikke.

Skjoldet er en god beskyttelse og en genial opfindelse. Gør noget ganske lavpraktisk i stedet for kemi. Sæt dit angreb ind om vinteren.

Fjern alle visne blade (skjoldlus kan også sidde på blade)

Børst skjoldlusene af med en halvstiv børste på vedagtige grene

Vær omhyggelig

Det var sidste blog om skadedyr for i år, men du  kan læse om flere spændende plantesygdomme og skadedyr på Plantevejledning

Hilsen

Spirekassens Gartnere

Bent og Christine

26-07-2019 15:00