Tomat teori

Tomat teori

Hvis du vil gå i dybden med tomatplantens anatomi og fysiologi så læs med her.

I planter taler man om source og sink. Source er blade, der producerer energi via fotosyntese og sink er rødder, stængler og frugter, der forbruger energi.

I en tomatplante er source større end sink, det vil sige, at der produceres mere energi end der bruges til at gro, holde rødderne i gang og danne tomater. Man kan måle, at hvis der fjernes blade, stiger produktionen i resten af bladene – der er altså en overkapacitet, der normalt ikke udnyttes.

Man siger ofte, at sideskud tager kraften fra planten – det er ikke rigtigt, et sideskud producerer mere energi end det bruger, så det bidrager positivt til hele plantens energistatus.

Energi er sucrose, frugtsukker, der dannes i fotosyntesen. I løbet af dagen flyttes sucrose fra blade til resten af planten, men da der dannes mere sucrose end der kan flyttes, oplagres en del i bladene i form af stivelse. Om natten omdannes stivelsen igen til sucrose, der flyttes til andre dele af planten. Selv om det er mørk nat kører planter altså på fuld kraft.

En klase på en tomatplante forsynes med energi fra de nærmeste 3-4 blade, og danner sammen med eventuelle sideskud en enhed, der både forsyner sig selv, men også sender overskud til rødderne og toppen. Medens en tomat er grøn har den sin egen energiproduktion, men kun 10-15 % af hvad der er nødvendigt, så den er afhængig af bladenes produktion.

Når energiproduktionen i bladene flyttes til resten af planten, sker det mest om natten, og kun hvis temperaturen er lavere end om dagen. Tomater gror bedst ved 24 -26 grader om dagen og 18 – 20 grader om natten, over 30 grader om dagen og 21 grader om natten stopper flytningen af energi, og det er bestøvningen, det først går ud over, så i meget varme perioder mangler der typisk 2-3 tomater i en klase.

Sucrose er sukker, og er faktisk ret skrap kost for en plante at håndtere. Koncentrationen under flytning må ikke blive for stor, derfor stopper processen ved vandmangel, og vel at mærke længe før man kan se, at planten mangler vand. En enkelt dag med vandmangel kan derfor koste en tomat i hver klase, og hos nogle sorter er det starten til griffelråd. (Men overvanding vil rådne rødderne, så pas på)

Selv om der er overskud af energiproduktion i en tomatplante, så er der en stærk konkurrence om hvor det skal hen. Før den første klase dannes går en stor del af overskuddet til rodvækst, efter den første klase er rodvæksten stærkt nedsat, og nu er konkurrencen især mellem topvækst og den øverste klase. Gødes der meget, gror toppen fra den øverste klase, og gødes der for lidt går energien til den øverste klase, og topvæksten kan gå i stå.

Tomater er en spændende afgrøde, man kan finde mere på Google Scolar, søg på ”tomato plant source sink”, det er dog videnskabelige artikler.

Læs mere på Plantevejledning

Spirekassens Gartner/Hortonom

Bent

31-07-2019 13:49