Bæredygtighed

Spirekassens bæredygtighed

Spirekassen tænker bæredygtighed ind i alle arbejdsgange. Nøgleord er Socialt ansvar, Miljøet og en etisk ansvarlig Økonomi.

Grundtanken er #selvforsyning for at leve et mere bæredygtigt liv. Spirekassen passer på mennesket og naturen. Hvor fokus er på økologi.

Vi genanvender og bruger økologiske produkter eller genbrug i vores dagligdag. 

Donationer

Donationer

Spirekassen donerer frø, hvert år til projekter, som vi synes bedrager til et bedre samfund.

I 2017 donerede vi frø til Sundholm aktivitetscenter, som arbejder med mennesker med dobbeltdiagnoser.

I 2018 - 2019 donerer vi frø til projekt "Frirum i psykiatrien", som er en del af Psykiatrisk Center København. Formålet er der skal forgå flere patientaktiviteter i dagligdagen mens man er indlagt. Ikke mindst at opnå en følelse af fællesskab og udfolde sin keativitet selvom man er sårbar.

Frø

Spirekassens frø er fra godkendte frøleverandører i Europa. Vi laver spiretests når de ankommer til Danmark. Hvert år prøvedyrker vi også de forskellige sorter. Dette gør vi for at sikre os det bedst mulige produkt.

Svanemærket

Spirekassens etiketter er  Svanemærket og trykt Co2 neutralt

Trykkeriet har fokus på at bruge vegetabilske trykfarver og genanvendelse.

Der bruges vedvarende energi i produktionen. Yderligere er der fokus på det kemiske arbejdsmiljø.

Vi er imod farvetfotos på frøposerne, da vi vil skåne miljøet. Alle fotos kan ses på hjemmesiden.

Opbevaring

Spirekassens frø opbevares tørt, mørkt og køligt. Når frøene opholder sig længe på vores lager køles de ned til omkring 5 grader. Nogle frø fryses. Dette gør vi for at bevare en høj spireprocent. Vi har tydelig udløbsdato på alle vores frø.

Fællesskab

Fællesskab

Spirekassen ønsker at ansætte mennesker der står udenfor.

Vi ønsker at rumme dem,  som har det svært på det danske arbejdsmarked.

Hvorfor ikke være ligeglade?

Fordi alle har ret til et fællesskab.

Vi mener at plantedyrkning kan skabe grobund for fællesskaber.

Fællesskaber bryder ensomhed.

Emballage

Spirekassens emballage er lavet af genbrugspapir FSC mix. Førstevalget er ubleget pap. Farver uden lak.

Vores postposer er lavet af genbrugsplast fra 2019.

Økologi

økologi

Spirekassen er Statskontrolleret Økologisk og fra 2019 får vi et udvalg af økologiske frø. 

Når vi er Statskontrolleret får vi uanmeldte og anmeldte besøg fra Landbrugsstyrelsen.

Vi mener at økologiske produkter og økologisk dyrkning er fremtiden.

Virksomheden bag produktet bør også være etisk ansvarligt for det psykisk og fysiske arbejdsmiljø.

Tværfagligt

Spirekassens holdning er, at tværfaglige tilgange er den bedste løsning. Vi udvikles alle bedst ved at vi udfordres på vores faglighed og nye tilgange til samme problemstilling. Ved denne anerkende tilgang til andre opstår der konstant nye spændende idéer.